Biografi Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP

 1. Keterangan Perorangan :
1 Nama Lengkap Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP
2 N I P 19630808 198903 2002
3 NIDN 0008086302
4 Pangkat Dan GolonganRuang Pembina / IV a
5 Jabatan Fungsional Lektor Kepala
6 Tempat Lahir/Tgl. Bln. Thn. Lahir Banjarmasin /08 – 08 – 1963
7 E-mail agustiana63@ymail.com
8 JenisKelamin Perempuan
9 Agama Islam
10 Status Perkawinan Kawin
 

 

11

 

 

Alamat Rumah

a.       Jalan Sanggiringan Raya No 183
b.      Kelurahan/Desa Sungai Besar
c.       Kecamatan Banjarbaru Selatan
d.      Kabupaten/Kota Banjarbaru
       e.  Provinsi Kalimantan Selatan
 

 

12

 

 

 

 

 

KeteranganBadan

 

 

 

a.       Tinggi (Cm) 155
b.      BeratBadan (Kg) 69
c.       Rambut Kriting
d.      Bentuk muka Bulat
e.       Warna kulit Kuning Langsat
f.       Ciri-Ciri Khas
g.      Cacat Tubuh
13 Kegemaran (Hobby) Membaca

 

 1. Pendidikan
 2. Pendidikan di dalam dan Luar Negeri
No Tingkat Nama

Pendidikan

Jurusan STTB/ Tanda

Lulus/Ijazah

Tahun

Tempat Nama Kepala

Sekolah/Direk

tur/Dekan/

Promotor

1 2 3 4 5 6 7
1

 

SD SDN Pancasila 1976 Banjarbaru Z. Abidin
2

 

SMP SMPN I 1979 Banjarbaru Soeparni
3

 

SMA SMAN I IPA 1982 Banjarbaru Imam Moechdi.BA
4

 

S1 Fakuktas Perikanan Unlam Pengolahan Hasil Perikanan 1989 Banjarbaru Ir. Taisufi Zainuddin
5

 

S2 UGM Ilmu Teknologi Pangan 1999 Yogyakarta Prof.Dr.Zaki Baridwan.MSc
6

 

S3 Brawijaya Minat Teknologi Hasil Perikanan (Fak.Perikanan dan Ilmu Kelautan 2014 Malang Prof.Dr.Diana Arfiati.MS

 

kursus/latihan di dalam dan luar negeri

No. NamaKursus /Latihan Lamanya/Tgl/

Bln/Thns.d.

Tgl/Bln/Thn

Ijazah/Tanda

Lulus/surat

Keterangan

Tahun

Tempat Keterangan
1 2 3 4 5 6
1

 

Pelatihan Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Kal – Sel 3 – 5  April 2014 Sertifikat 2014 Banjarmasin BLHD Provinsi
2

 

Pelatihan teknis pemantauy Adipura Nasional 11 – 13 Agustus 2014 Sertifikat

2014

Surabaya Kementerian Lingkungan hidup RI
3

 

Diklat Asesor Kompetensi 22 -25 November 2016 Sertifikat 2016 Banjarbaru Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikana (LSP-KP)
4 Relisensi TUK, Up,grade, RCC dan nuji Ahli Perikanan Asesor Kompetensi 28 – 29 Maret 2019 Sertifikat Banjarbaru Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikana (LSP-KP)

 

III. RIWAYAT PEKEJAAN

 1. Riwayat Kepangkatan Golongan Ruang Pengajian
No Pangkat Gol

Ruang

Peng gajian

Berlaku terhitung Mulai tanggal Gaji

Pokok

(Rp)

Surat Keputusan

 

 

Peraturan Yang dijadikan dasar
Pejabat Nomor Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

 

CPNS III a 1-03-1989 Rp.64.800,- Drs. Achmad Fauzi Thalhah 361/PT10.H2.5/C/1989 28 Juli 1989 Mendikbud
2

 

Penata Muda III a 1 April 1990 Rp.81.000,- Drs. Achmad Fauzi Thalhah 240/PT 10H2.5/C/1990 21 Maret 1990 Mendikbud
3

 

Penata Muda TK 1 III b 1 Oktober 1992 Rp.141.6000,- Prof.H.Alfian Noor 131/PT10.H2.5/C/1993 21 April 1993 Mendikbut
4

 

Penata III c 1 Oktober 1994 Rp.189.000,- Prof.H.Alfian Noor 112/PT10.H2.5/C/1995 8 April 1995 Mendikbut
5

 

Penata TK 1 III d 1 April 1997 Rp.335.000,- Dra.H.Sundusiah 562/PT10.H15.5/C/1997 13 Desember 1997 Mendikbut
6

 

Pembina IV a 1 April 20-14 Rp.1.248.5000,- Mudji Yusuf 19499/A2.7/KP/2004 7 Juni 2004 Mendiknas

 

 1. Pengalaman Jabatan / Pekerjaan
No Jabatan/

Pekerjaan

Mulai dan Sampai Golongan Ruang Peng

gajian

Gaji Pokok Surat keputusan
Pejabat Nomor Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 8
1

 

Ketua Jurusan PS Pengolahan Hasil Perikanan 2009 s/d 2013        –       – Prof. Ir.H. Muhammad rasmadi.MS 356/H8/KP/2009 29 April 2009

 

 1. TANDA JASA/ PENGHARGAAN
No Nama Bintang/SatyaLencana /Penghargaan TahunPerolehan Nama Negara/Instansi Yang Memberi
1 2 3 4
1 Satyalancana Karya Satya 10 Tahun 2005 Presiden Republik Indonesia
2 Satyalancana Karya Satya 20 Tahun 2016 Presiden Republik Indonesia

 

 1. PENGALAMAN
 2. Kunjungan ke Luar Negeri
No Negara Tujuan Kunjungan Lamanya Yang Membiayai
1 2 3 4 5

 

 1. KETERANGAN KELUARGA
 2. Isteri/Suami
No Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Tanggal Nikah Pekerjaan Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
1 Drs.H. Setia Budhi MS.PHD Marabahan 1 Januari 1965 19 januari 1992 PNS/Dosen

 

 1. Anak
No Nama Jenis Kelamin Tempat Lahir Tanggal lahir Pekerjaan Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
1 dr. Aliza Sarah Setiana Perempuan Banjarmasin 7 Juli 1994
2 Adzka Abdillah Gustiana Buhdy Laki -laki Banjarmasin 26 Maret 2002 mahasiswa

 

 1. Bapak dan Ibu Kandung
No Nama Tgl Lahir/Umur Pekerjaan Keterangan
1 2 3 4 5
1 H.Gusti Mashoer 20 Mei 1935 Almarhum
2 Hj.Siti moeslimah 15 maret 1938 Almarhum

 

 1. Bapak dan Ibu Mertua
No Nama TglLahir/Umur Pekerjaan Keterangan
1 2 3 4 5
1 Majirun             – Almarhum
2 Sawidah   Ibu rumah tangga

 

 1. Saudara Kandung
No. Nama Jenis Kelamin Tgl. Lahir/Umur Pekerjaan Keterangan
1 2 3 4 5 6
1 Dra. Hj. Ninuk Murtini Perempuan 14 Oktober 1961 PNS
2 Drs. Zainal Muslimin Laki-laki 20 Desmber 1966 PNS

 

VII.  KETERANGAN ORGANISASI

 1. Semasa Mengikuti Pendidikan pada SLTA ke Bawah :
No Nama Organisasi Kedudukan dalam Organisasi Dalam Tahun  s/d Tahun Tempat Nama Pimpinan Organisasi
1 2 3 4 5 6
1 OSIS Anggota 1979 – 1989 SMAN I Banjarbaru        –

 

 

 1. Semasa Mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi
No Nama Organisasi Kedudukan dalam Organisasi Dalam Tahun  s/d Tahun Tempat Nama Pimpinan Organisasi
1 2 3 4 5 6
1 HIMA PHP Anggota 1982 – 1988 Banjarbaru               –
2 BEM Fak. Perikanan Anggota 1883 -1988 Banjarbaru Nanang Ikhsan Nafiri
3. Resimen Mahasiswa Anggota 1985 – 1988 Banjarbaru David Fedetal
 1. Sesudah selesai Pendidikan dan atau Selama Menjadi Pegawai.
No Nama Organisasi Kedudukan dalam Organisasi Dalam Tahun  s/d Tahun Tempat Nama Pimpinan Organisasi
1 2 3 4 5 6
1 PERMI Anggota 2010 – 2014 Banjarbaru Djasmani Hisbi
2 PATPI Anggota 2013 – sekarang Jakarta Prof.Dr.Ir. Umar Santoso,MSc
3 PHPI Anggota 2013 – sekarang Jakarta Dianbie
4 ADI Bid. Pengabdian Masyarakat 2019 – Sekarang Banjarmasin Prof.Dr.H.Sutarto Hadi,M.Si.,M.Sc